Czy znasz tych Bohaterów?

Mieszkańcy Oświęcimia i sąsiednich miejscowości pomagali więźniom KL Auschwitz na ogromną skalę. Sprawdź, co wiesz o tej, w dalszym ciągu mało znanej, a tak ważnej części historii II wojny światowej.

1. Książkę poświęconą ludziom pomagającym więźniom KL Auschwitz pt. „Ludzie dobrej woli” napisał:
2. Maria Bobrzecka z Brzeszcz była z zawodu:
3. „Śmiała się później, gdy przesądni górnicy opowiadali, że w stawie straszy i że można w nocy zobaczyć pokutującą tam kobietę, czarną, wysoką, o błyszczących oczach”. Ten fragment z „Portretu łączniczki” Jana Jaźwieca jest poświęcony:
4. Kierowała Komitetem Niesienia Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Oświęcimskiego. Pomogła wielu uciekinierom z KL Auschwitz, m.in. Augustowi Kowalczykowi. Była to:
5. Jan Nosal w latach 1921-1932 był:
6. W kościele św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu znajdują się wyniesione z KL Auschwitz przez Franciszka Ptasznika relikwie św. Maksymiliana. To:
7. „Śmiało można powiedzieć, że ludzi niosących pomoc więźniom były tysiące. Znajdowali się wokół wszystkich ponad 40 podobozów tworzących kompleks KL Auschwitz i wokół tras „Marszu Śmierci””. Są to słowa byłego więźnia:
8. Zofia Zdrowak z Brzeszcz, łączniczka w oddziale AK „Sosienki”, po aresztowaniu przez Niemców trafiła do KL Auschwitz. Miała wtedy:
9. Andrzej Harat podczas II wojny światowej aktywnie działał w konspiracji i pomagał więźniom KL Auschwitz, m.in. współorganizował ich ucieczki. Rondo jego imienia znajduje się:
10. 29 grudnia 1942 roku z KL Auschwitz uciekło czterech więźniów – Niemiec Otto Küsel oraz Polacy: Jan Komski, Bolesław Kuczbara i Mieczysław Januszewski. Współorganizatorką ucieczki była nauczycielka z Babic: