Czy znasz tych bohaterów?

Mieszkańcy Oświęcimia i sąsiednich miejscowości pomagali więźniom KL Auschwitz na ogromną skalę. Sprawdź, co wiesz o tej, w dalszym ciągu mało znanej, a tak ważnej części historii II wojny światowej.

1. Książka poświęcona ludziom pomagającym więźniom KL Auschwitz pt. „Ludzie dobrej woli” została napisana pod redakcją:

Ludzie dobrej woli książka

2. Maria Bobrzecka z Brzeszcz była z zawodu:

Maria Bobrzecka
Fot. Zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej/Dar Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach

3. „Śmiała się później, gdy przesądni górnicy opowiadali, że w stawie straszy i że można w nocy zobaczyć pokutującą tam kobietę, czarną, wysoką, o błyszczących oczach”. Ten fragment z „Portretu łączniczki” Jana Jaźwieca jest poświęcony:

Helena Płotnicka
Fot. Zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

4. Jan Nosal w latach 1921-1932 był:

Jan Nosal

5. W kościele św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu znajdują się wyniesione z KL Auschwitz przez Franciszka Ptasznika relikwie św. Maksymiliana. To:

Relikwie

6. „Śmiało można powiedzieć, że ludzi niosących pomoc więźniom były tysiące. Znajdowali się wokół wszystkich ponad 40 podobozów tworzących kompleks KL Auschwitz i wokół tras „Marszu Śmierci””. Są to słowa byłego więźnia:

Wagon towarowy w muzeum Auschwitz-Birkenau

7. Andrzej Harat podczas II wojny światowej aktywnie działał w konspiracji i pomagał więźniom KL Auschwitz, m.in. współorganizował ich ucieczki. Rondo jego imienia znajduje się:

rondo w Oświęcimiu