Spotkajmy się z historią

Spotkania z historią – to cykl spotkań z mieszkańcami gmin tworzących Powiat Oświęcimski. Podczas konferencji prezentowane są sylwetki osób, które zaznaczyły swoją obecność na kartach historii ziemi oświęcimskiej. Do tej pory spotkania te odbyły się w Brzeszczach oraz w Osieku. 

Dotychczasowe spotkania

Spotkania z historią w Brzeszczach.

Polacy na frontach II wojny światowej.

Streszczenia z konferencji.

Poniżej znajdziecie Państwo treści wystąpień gości, którzy wzięli udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.