Helena Datoń jakiej nie znacie

Helena Datoń

Helena Datoń miała 17 lat, gdy wybuchła II wojna światowa. Urodziła się i mieszkała w Chrzanowie. Ponieważ groziło jej wywiezienie na roboty przymusowe do Niemiec, przyjęła ofertę pracy w kantynie w Brzeszczach a potem w „Haus 7” w pobliżu KL Auschwitz. Była wytrawną konspiratorką i ważnym ogniwem przyobozowego ruchu oporu. Pomagała więźniom KL Auschwitz przemycając grypsy, lekarstwa i żywność.

1. Helena Datoń przed wybuchem wojny należała w Chrzanowie do Towarzystwa Gimnastycznego:

2. W konspiracji posługiwała się pseudonimem:

3. Bohaterka quizu mogła swobodnie poruszać się po strefie przyobozowej Auschwitz dzięki:

4. Helena Datoń codziennie przyjeżdżała do Auschwitz z Chrzanowa:

5. Gdy przywoziła grypsy do Chrzanowa zostawiała je:

6. Na piętrze budynku „Haus 7” znajdowały się:

7. Któregoś dnia niemiecki żołnierz zauważył, że Helena Datoń odebrała gryps od więźnia. Co przed przeszukaniem zrobiła Helena z grypsem?

8. Obraz z wizerunkiem Wilhelma Gawliczka, który sportretowany podarował Helenie Datoń namalował:

9. Na obrazie znalazła się dedykacja o treści:

10. Portret Wilhelma Gawliczka znajduje się: