"Niedoskonałości ludzkiej natury"

W tym roku mija 80. rocznica urodzin oraz 10. rocznica śmierci pochodzącego z ziemi oświęcimskiej wybitnego artysty – Igora Mitoraja. Z tej przyczyny w naszym muzeum organizujemy szereg różnego rodzaju wydarzeń poświęconych temu rzeźbiarzowi. Jednym z nich był konkurs zorganizowany przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem prof. dr hab. Andrzeja Bednarczyka – rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Ponadto patronat honorowy objęła Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

16 maja 2024 roku w siedzibie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej odbyły się obrady jury (w składzie: Dorota Mleczko – przewodniczący, dyrektor MPMZO; prof. dr hab. Jan Tutaj – dziekan wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Ryszard Kwak – członek, pedagog w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Fałata w Bielsku-Białej; Martyna Paluchiewicz-Łabaj – członek, edukator muzealny MPMZO) decydujące o wynikach konkursu pn. Niedoskonałości ludzkiej natury. Tytuł konkursu stał się jednocześnie jego hasłem przewodnim, miał na celu skłonić uczestników do refleksji na temat szeroko rozumianej niedoskonałości, w ujęciu cielesnym jak i duchowym, równocześnie nawiązując do twórczości światowej sławy artysty – Igora Mitoraja.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół średnich z woj. śląskiego i małopolskiego. Na konkurs wpłynęło łącznie 37 zgłoszeń z różnych dyscyplin sztuki: rzeźba, grafika, malarstwo, rysunek, plakat. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół plastycznych oraz ogólnokształcących. Z uwagi na bardzo zróżnicowany poziom nadesłanych prac komisja starała się na równi oceniać umiejętności warsztatowe jak i koncepcyjną trafność ujęcia tematu.